ختم برای شفای بیمار

برای شفای بیمار صبح به مدت سه روز 106 بار آیة الکرسی بخواند شفا می یابد

و برای رفع سر درد هفت بار بخواند و صحبت یابد برای حفظ هر روز بر مویز طائفی

هفت بار بخواند و بخورد هفت مرض را از آن شخص دور گرداند .

 

 

منبع : آیة الکرسی طلسم عظیم القدر – محسن آشتیانی ص 159

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.