خواندن سوره حمد برای شفا

از امام صادق علیه السلام نقل است هر کس در صبح قبل از آنکه حرف بزند 7 مرتبه سوره حمد رابخواند هر

ناخوشی و مرضی که دارد باذن خداوند متعال برطرف گردد و چنانچه در آن روز زائل نگردد در روز بعد از صبح

و بعد از حرف زدن 70 مرتبه سوره حمد بخواند با اعتقاد کامل من ضامن شفاء او خواهم بود

 

 

منبع : منهاج العارفین ص 235

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.