درمان همه مرض ها

درما
ن همه مرض ها :

از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است : به جهت ظهور برکت در خانه و برآمدن مهمات سوره مبارکه

صافات را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بشوید و از آن آب غسل کند همه مرض ها و رنج

ها از او زایل شود

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 139

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.