دستوری برای شفای بیماری

نخ یا ریسمانی را گرفته و سوره الم نشرح را بخواند و به هر کاف که در این سوره است

رسید یک گره بزند که مجموعا 9 گره خواهد شد . سپس آن نخ را بر دست خود مانند دستبند

ببندد به زودی صحت خواهد یافت وتب او قطع می شود . مجرب است

 

 

منبع : مخزن تعویذات ص 36 و 37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.