دستور بسیار مفید به جهت شفا از جمیع امراض

به جهت جمیع امراض از هر مرضی و دردی که باشد هفت دانه سیاه تخم و هفت دانه عدس

( مرجومک در اصل مطلب نوشته شده که ترکی عدس است ) و قدری تربت امام حسین علیه السلام

و هفت قطره عسل ممزوج کرده در آبی یا روغنی بیندازند و فاتحه و معوذتین و آیة الکرسی و اول سوره

حدید تا ترجح الامور و آخر سوره حشر از لو انزلنا هذا القرآن تا آخر یک بار بر آن بخواند و

بخورد که بزودی شفا یابد

 

منبع : گلهای ارغوان ج 3 ص 8 و 9

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.