دعای مجرب برای بهبود فرد فلج شده

مرحوم عبد المطلب ره می گوید : کسی که فلج شده بر سه دانه انار و بر سه برگ

کُنار ( سدر ) بر هر برگی یک بار بخواند

 

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

 

و در دهان اندازد و بیرون نیاورد تا تماشا بیند !!

 

 

 

 

 

منبع : تهسیل الدواء ص 131

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.