دعای مجرب برای برطرف شدن تب

سه قطعه شکر بردار و بر هر قطعه کلمه مخصوص آن را بنویس و تا سه روز هر قطعه

را صبح ناشتا بخور :

 

در قطعه اول : عقدت باذن الله

در قطعه دوم : شددت باذن الله

در قطعه سوم : سکنت باذن الله

 

 

منبع : ذکرهای مشکل گشا ص 384

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.