دعای مشهور برای رفع سر درد

این دعا را نوشته برسر ببندند برای رفع سردرد مشهور است که نتیجه می دهد

 

بسم الله الرحمن الرحیم کهیعص ذکر رحمت ربک عبده زکریا حمعسق کذلک یوحی الیک

و الی الذین من قبلک الله العزیزالحکیم بسم الله الرحمن الرحیم کم من نعمة الله علی کل

عبد شاکر و غیر شاکر و کم من نعمة الله علی کل قلب خاشع و غیر خاشع و کم من

نعمة الله علی عرق ساکن و غیر ساکن اسکن ایها الوجع بعزة من له ما سکن فی اللیل و

النهار و هو السمیع العلیم

 

 

منبع : مخزن تعویذات ص 40

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.