دعا برای اینکه انسان هرگز دچار چشم درد نشود

هر که غذا خورد و پس از آن دست خود را شست و انگشت سبابه اش را بر چشم کشید

و سه بار گفت :

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ وَلِيِّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ قَاضِي كُلِّ حَاجَةٍ

 

حمد وستایش مخصوص خداوند نیکو کردار و زیبا و نعمت ده و با فضلی است که ولی همه نعمت ها

و برآورنده همه حاجت ها است

 

هرگز چشم او با درد آشنا نشود

 

 

 

منبع : اصول کافی ج 6 ص 292

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.