دعا برای برطرف کردن دردها

این عمل برای برطرف کردن دردها بسیار مجرب است . در کاغذی نوشته شود :

 

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء یا من یجعل الشفاء یشاء من الاشیاء صل علی محمد و آل محمد و اجعل

شفاء ی هذا الداء فی اسمک هذا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رب یا رب یا رب یا رب

یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین

یا ارحم الراحمین

 

 

منبع : الامان من اخطار الاسفار ص 163

مرحوم مجلسی همین دعا را نیز از سید بن طاوس نقل کرده و یا الله و یا رب و یا ارحم الراحمین را هر کدام

ده مرتبه عنوان کرده است . ر.ک بحارالانوار ج 92 ص 67

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.