دعا برای رفع درد

در کتاب فردوس شیخ شهید علیه الرحمه آورده که اگر کسی را درد داشته باشد بر ظرف آبی 40 مرتبه سوره

حمد را بخواند و آن آب را بر مریض بپاشند و یک کیل ( پیمانه ای کامل ) از گندم خود مریض به سائل یا مستحق

بدهد و فقیر را امر کند تا برای مریضی او دعا کند عافیت خواهد یافت .

 

 

منبع : تسهیل الدواء ص 107

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.