دعا جهت بهبودی امراض درون

هر کس با ایمان سوره مبارکه قصص را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد بر کسی که درد شکم

دارد یا درد جگر یا هر نوع درد اندورن داشته باشد و با خود دارد و هم چنین بنویسد و با آب آن را بشوید و به

خورد این طایفه دهد از رنج و مرض خلاصی یابند .

اگر صاحب استسقاء ( مرضی که صاحبش مرتب تشنه است و از آب خوردن سیر نمی شود ) از آن آب بخورد

از آن مرض خلاص شود .

و هر ورمی را از این آب بشویند ورم زایل شود

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 122

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.