دعا جهت عافیت از درد

چون کسی را دردی باشد که ترس آن باشد که زیاد شود سوره مبارکه

تبت را بر موضع درد با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد

آن درد کم شود و عاقبت عافیت پیدا کند .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 230 و 231

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.