ذکر از امام باقر( ع ) برای رفع درد

یکی از فرزندان امام باقر علیه السلام از درد می نالید . امام علیه السلام نزد او رفته وی را

بوسید و از او پرسید : حالت چطور است ؟ او گفت درد دارم ، امام علیه السلام به او فرمود :

وقتی نماز ظهر را خواندی ده مرتبه بگو :

یا الله یا الله یا الله

پس هر کس این ذکر را با حالت اندوهگین بگوید قطعا خداوند تبارک و تعالی در پاسخ به او

می فرماید : ای بنده من ! تو را اجابت می کنم ، حاجت و خواسته ات چیست ؟

 

 

 

منبع : طب الائمه ص 121

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.