ذکر برای شفای بیمار

فیض کاشانی می فرماید : هر کس اسم مبارک   یا سلام  را صد بار بر سر

بیمار بخواند شفا یابد و برای شفای هر علتی مداومت بر خواندن این اسم

مبارک مجرب است

 

 

منبع : مفاتیح الحاجات ص 129

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.