ذکر برای شفای بیماری

اگر کسی از اهل منزل بیمار گردد اهل آن خانه از مرد و زن هر کدام 1000 مرتبه صلوات برای شفا نذر کنند

500 مرتبه را بخوانند و 500 مرتبه دیگر را گرو نگه دارند تا بیمار خوب گردد . این عمل مجرب است

 

 

منبع : منتخب قوامیس الدرر ص 283 و 284

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.