ذکر برای شفای مریض و رسیدن به مهمات

برای رفع مریضی بعضی گفته اند با طهارت رو به قبله و در خلوت 73 مرتبه بگوید : نِجاةً مِنکَ یا سَیِّدی الکَریم

بعد از اتمام سه صلوات بفرستد . این عمل برای شفای مریض و رسیدن به مهمات ادعای تجربه شده .

 

 

منبع : معراج العارفین ص 52

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.