ذکر جهت امان از بیماری

هر کس بخواهد احصای این اسم کند اول خود را گنه کار داند و مداومت بر ذکر شریف

السلام در هر روز 111 مرتبه موجب امان از بیماری خواهد بود و او را داخل دارالسلام

می کند و عدد این اسم 131 مرتبه است و عدد دیگر 162 است .

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 27

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.