ذکر جهت شفای مریض

جهت شفای مریض کسی که چهل روز هر روز 1000 مرتبه بعد از نماز صبح

بسم الله الرحمن الرحیم  بخواند و سپس کسی که این ختم را انجام داده برای

مریض بسم الله الرحمن الرحیم بنویسد که با خود دارد یا به آب یا به حبه قندی

بخواند و مریض بخورد ان شاء الله موثر است .

 

 

منبع : متأله قرآنی – محمد علی رحیمیان ص 250

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.