ذکر جهت شفای مریض

هر کس بر سر بیماری اسم مبارک حی را هفت روز به عدد کبیر قرائت نماید البته شفا

می یابد اگر به مزرعه و باغشان بخوانند محصول آن ها از آفات اراضی و سماوی سالم

می مان و سال به سال محصولات آن ها بیشتر می گردد و اگر چشم کسی درد بکند و

از نابینایی خود بترسد به عدد کبیر که 101 بار است بخواند صحت می یابد

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 106

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.