ذکر جهت شفا از بیماری

هر کس از امراض جذام و برص و نقرس و همه ی امراض سخت بترسد باید در ماه رجب ایام

البیض که سیزده و چهارده و پانزده ماه است روزه بگیرد و در این ماه سه روز به خواندن اسم

مبارک المجید مشغول شود حق تعالی او را از همه امراض نگاه می دارد و اگر مریض باشد

خصوصا ناخوشی های گفته شده شفا می یابد

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 41

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.