ذکر جهت کم نوری چشم

اگر چشم های کسی کم نور گردد 40 مرتبه بر آب تمیزی اسم مبارک یا شکور را بخواند و بدمد و چشم های

خود را در میان آن آب باز کند و این عمل را تکرار نماید صحت می یابد و فایده ی زیادی به او ببخشد

 

 

منبع : مصباح کفعمی ص 459

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.