ذکر مجرب برای شفای بیمار

هر بیماری که  این ذکر را 1008 بار بخواند صحت یابد و اگر بر آسیب زده باشد

یک بار بخواند صحت یابد و اگر در صعبی یا گرفتاری یا المی بود 21

روز روزه دارد و هر روز 1501 بار بخواند حق تعالی نجات دهد او را .

 

 

یا جَمیلُ تَجَمَّلتَ بِالجَمالِ والجَمالُ فی جَمالِ جمالِکَ یا جمیلُ

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 110

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.