ذکر مجرب برای علاج بیماری که اطبا از معالجه او عاجز باشند

هر که بامداد ورد سازد حق تعالی گناهان او را بیامرزد و هر که بیمار

داشته باشد و اطبا از معالجه او عاجز باشند هر روز 209 بار بخواند

حق تعالی آن زحمت برگیرد و اگر مهم صعب و کار مشکل پیش آید بر سر

قبر بزرگی رود و هر روز 55 بار بخواند تا 41 روز مراد برآید

 

یا غَفّارُ تَغَفَّرَت بِالغُفرانَ وَ الغُفرانَ فی غُفرانَ غُفرانَکَ یا غَفّارُ

 

 

 

منبع : کونوز لااسرار ج 1 ص 118 و 119

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.