عملی در اول ماه برای صحت و سلامتی

عملی در اول ماه برای صحت و سلامتی :

امام جواد علیه السلام فرموده اند : هر گاه ماه جدیدی فرا رسید در آغاز آن دو رکعت نماز به جای آور در رکعت

نخست یک بار حمد و 30 بار توحید ( به عدد روزهای ماه ) و در رکعت دوم یک بار حمد و سی بار سوره قدر

( به عدد روزهای ماه ) بخوان و به هر اندازه که می توانی صدقه بده که سلامتی خود را در آن ماه خریده ای .

هم چنین آورده اند : می توان به یک بار خواندن سوره قدر و توحید نیز بسنده کرد .

 

 

منبع : دروع الواقیة ص 43

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.