چند خاصیت از سوره انشراح در درمان چند بیماری

جهت درمان درد دل :

در بعضی از کتب آورده اند : هر کس با ایمان سوره مبارکه انشراح را به جهت درد دل

با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند شفا یابد

جهت درمان سنگ مثانه :

هر کس با ایمان سوره مبارکه انشراح را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد

و بشوید و بخورد سنگ مثانه و همه دردها را زایل کند

جهت درمان تب :

هر کس با ایمان سوره مبارکه انشراح را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد

و بشوید کسی که تب داشته باشد بخورد شفا یابد

درمان آبله چشم :

هر کس با ایمان سوره مبارکه انشراح را با نیت خالص و توجه به خدا به جهت آبله

چشم بخواند بسیار مجرب و موثر است

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 211

 

 

2 comments on “چند خاصیت از سوره انشراح در درمان چند بیماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.