ختم جهت خلاصی از زندان

اگر محبوس و اسیر سوره مبارکه انفطار را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن

بخواند اگر محبوس باشد از زندان به زودی خلاص گردد و اگر اسیر باشد از اسارت

آزاد گردد

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 197

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.