دعای مجرب برای آزاد شدن زندانی که بدون جرم به زندان افتاده است

برای آزاد کردن شخصی که بدون انجام جرمی به زندان افتاده است باید که این آیه ها را هر روز ده مرتبه

بخواند و بر انگشت های خویش بدمد ان شاء الله به زودی از قید زندان رها شود البته قبل و بعد از آیه

باید هفت مرتبه صلوات فرستاده شود و آیات این است :

 

بسم الله الرحمن الرحیم

وکفیٰ بِاللهِ ولیاً و کفیٰ باللهِ شهیداً و کفیٰ بالله علیماً و کفیٰ باللهِ حسیباً و کفیٰ باللهِ هادِیّاً و کفیٰ باللهِ نصیراً

 

 

 

منبع : چشمه رستگاری ص 185

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.