دعای مجرب برای آزاد شدن فوری زندانی

برای خلاصی از زندان این کلمات را با خود داشته باشد فورا آزاد خواهد شد مجرب است

 

یا مخلص اللبن من بین فرث و دم نجنی من المحبس بحق عبادک المخلص

 

 

 

منبع : کتاب دو هزار دستور العمل مجرب ص 261

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.