دعا برای آزادی زندانی

از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: هر كس سوره طور را

قرائت نماید و بر قرائت آن مداومت ورزد، اگر در زندان و در غل و بند باشد خداوند راه

خروج و آزادی او را آسان می كند هر چند جرم های بزرگ داشته باشد

منبع : تفسیرالبرهان، ج5، ص175

امام جعفر صادق علیه السلام در بركات این سوره فرموده اندك هر كس بر

قرائت سوره طور مداومت ورزد اگر زندانی باشد خداوند راه خروجش را آسان می كند

هر چند بر گردنش حدّ واجب شده باشد و اگر مسافر باشد در طول مسافرتش از امور

ناخوشایند و خطرات در امان می ماند و اگر بر موضع عقرب گزیدگی بپاشند به اذن خدا

بهبود می یابد.

منبع : تفسیرالبرهان، ج5، ص175

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.