ختم ذکر المُحْصی برای تبحر در علم حساب

هر کس در شب جمعه 1555 بار اسم شریف المحصی را بخواند در روز قیامت حساب بر وی آسان گیرند و در علم حساب تبحر خاصی پیدا خواهد کرد هم چنین اگر کسی در حساب کردن ضعیف و ناتوان باشد و این اسم را روزی 1001 بار بخواند 4 روز پشت سر هم بخواند در …

ذکر مجرب جهت مستجاب الدعوه شدن

کسی که بخواهد مستجاب الدعوه شود هر روز 66 بار بگوید : المجیب و در اخر این دعارا بخواند اِسْتَجِبْ دَعواتی کُلَّها یا ذالجلال و الااکرام همه ی دعاهای او مستجاب می گدرد ان شاء الله       منبع : بحرالغرائب ص 84          

ختم عجیب ادریسیه برای عزیز شدن نزد مردم

از مرحوم شيخ بهايي نقل است: هر كس اين اذكار را بخواند دعاي او مستجاب مي شود. اگر كسي اين اسماء را بخواند، هر قدر نزد مردم بي ارزش و بي قدر باشد، محترم و مكرم مي‌گردد و خداي تعالي چندان نعمت ظاهري و باطني به او عنايت فرمايد كه از حساب آن عاجر مي …

برخي از خواص بي نظير « اسماء الله»

« نقل از خواص و مفاهیم اسماء الله الحسنی ملاحبیب الله شریف کاشانی» * در برخي روايات معتبر نقل شده است كه هر كسي از روي اخلاص ؛ ده مرتبه بگويد « يا اللٌه در خواستش رد نشود ؛ پاسخش گويند (ص ۳۳) * اگر كسي در يك جلسه دوازده رتبه بگويد « يا اللٌه …

ذکری بسیار مجرب برای پیدا کردن دزد در خواب

گویند هر که را چیزی گم شود در وقت خواب با وضو و رو به قبله 311 مرتبه بخواند یا دلیل المتحیرین و در وقت خواندن با کسی حرف نزند و بخوابد البته دزد را در خواب ببیند و ناقل گفته مکرر تجربه کرده ام     منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص …

خواص مجرب هفت لغت یونانی با فوائد بسیار

آن را 5 خواص باشد : کسی را بسته باشند یا آنکه زنی یا دختری بخخت باسته باشد و یا کار کسی بسته باشند این اسامی را در کاسه چینی بنویسد به مشک و زعفران و بشوید به گلاب و عسل بخورد گشاده گردد و به جهت حمل (فرزند آوری ) زنان به اب بشوید …

ذکری مجرب با خواص بسیار و فوایدی بسیار

هر که هر روز 91 بار بخواند حق تعالی نظر رحمت بر او نگاه کند و هرگز به کسی محتاج نگردد و اگر گرفتار به مصیبتی یا بلایی افتد هر روز 22 بار بخواند حق تعالی مقصود او برآورده کند و اگر در جنگ بخوند هر چه بر او زنند کار نکند و اگر دروقت …

ذکر مجرب برای رفع بدخویی و دوست داشته شدن توسط مردم

اگر کسی را بدخوی باشد هر روز 95 بار بخواند حق تعالی آن بدخویی برطرف گرداند و اگر دوستی خواهند هر روز 63 بار بخواند آنکس مطیع شود اگر پیش پادشاهان خواند هر روز 111 بار بخواند تا 161 روز مسخر می شود و اگر هر روز 25 بار بخواند خلق او را دوست دارند …

ذکر مجرب برای خوش اخلاق شدن و نیکو نام شدن

هر که چهل روز هر روز 365 بار بخواند حق تعالی اخلاق نیک گرداند و اگر هر روز 41 بار بخواند حق تعالی رفتار بد از او ظاهر نگرداند و نامش به نیکویی گیرند و اگر هر روز 21 بار خبواند پیش پادشاهان عزیز باشد   یا حَمیدُ تَحَمَّدتَ بِالحمدَ وَ الحَمدُ فی حَمدِ حَمدَکَ …