برای رفع کاهلی در نماز

کسیکه نعوذ بالله کاهل بر نماز است قبل از خواب دست بر سینه گذاشته آنقدر اسم شریف اَلرَّقیبُ را بگوید تا

به خواب رود . با این عمل رغبت او بر عبادت بیشتر خواهد شد .

 

 

منبع : جنات الخلود ص 6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.