برخي از خواص بي نظير « اسماء الله»

« نقل از خواص و مفاهیم اسماء الله الحسنی ملاحبیب الله شریف کاشانی»

* در برخي روايات معتبر نقل شده است كه هر كسي از روي اخلاص ؛ ده مرتبه بگويد « يا اللٌه در خواستش رد نشود ؛ پاسخش گويند (ص ۳۳)

* اگر كسي در يك جلسه دوازده رتبه بگويد « يا اللٌه يا هو « خداوند متعال ؛ جن و انس و پرندگان ووحوش را طوري مسخر مي فرمايد كه از آن شخص اطاعت كنند . (ص ۳۶)

* هر كس تا ۷۰ روز و هر روزي ۱۵۴۰۴ بار بگويد «الاٌول الاخر الظٌاهر الباطن» اسرار پوشيده مردم بر او نمايان شود و به ظاهر و باطن هر موجودي بينا و دانا شود . (ص ۵۳-۵۴)

* اگر كسي تا ۱۵ روز و هر روز ۱۷۸۰ مرتبه آيه « و افٌرض امري الي اللٌه انٌ اللٌه بصير بالعباد» را بخواند ؛ هر مطلبي داشته باشد ؛ برآورده مي شود و اگر نشد تا چهل روز بخواند كه مجرب است. (ص ۶۱)

* هر كسي در محاق ماه در آخر شب بگويد « يا قاهِرُ يا قَهَّار يا ذَالبَطشِ الشَّديدِ انتَ الَّذي لايُطاقُ انتِقامَهُ» پس بردشمن نفرين كند به زودي آن دشمن مقهور شود و از شراو ايمن شود. (ص۶۹)

* اگر كسي بخواهد كسي ديگر را مطيع خود سازد « هفتاد بار بگويد : « وَ عَفَتِ الوُجُوهُ لِلحَي القَيُّومِ » (ص ۱۰۲)

* اگر كسي در يك مجلس ۱۰۰۱ بار بگويد « انَّا نَحنُ نَزَّلنا الذِّكرِ و انا لَة لحافِظون » دشمن او هلاك شود وزبان دشمنان بسته مي گردد. (ص ۱۲۱)

* خواندن اسم شريف « الحق » تا ۱۰۸ مرتبه براي احقاق حق مفيد است. (ص ۱۲۳)

* خواندن اسم « الحسيب» يا ۸۰ مرتبه براي دفع شر سخن چنان و حاسدان نافع است و براي دفع شر دشمن قوي نيز مجرب است. (ص ۱۲۵)

* اگر كسي در روز جمعه پس از نماز ۲۰۰ مرتبه بگويد « ياالله المحمود في كل فعاله» هر حاجتي كه از خدا مي خواهد ؛ روا گردد. ( ص ۱۲۹)

* اگر كسي ۶۰ روز و هر روز ۴۳۲ بار بگويد « وليٌ حميدُ » تمام خلائق دوستدار او شوند و مقبول همه دلها حتي سلاطين گردد و هميشه مسرور و خرم باشد و مشهور آفاق گردد. (ص ۱۳۰ )

* هر كسي اسم « الخالق » را تا ۵۱۰۷ بار بگويد بلافاصله پس از اتمام آن دعايش مستجاب شود و هر چه اراده كند برايش ظاهر گردد . ان شاءاللٌه . (ص ۱۴۷)

* اگر كسي به قصد مراجعت غايبي ؛ ۵ هزار بگويد « يا خالِقَ مَن فِي السَّمواتِ و الارَضينَ وَ كُل اليه مَعاذُهُ » آن غائب در آمدن ( و برگشتن) بي قرار شود . (ص۱۴۸)

* بسيار گفتن ذكر شريف « الرزاق» در شب نيمه شعبان توسعه رزق اثري عظيم دارد . (ص ۱۵۰)

* براي دفع فقر و فاقه پيش از نماز صبح در چهار زاويه خانه و در هر زاويه ؛ ده بار بگويد « الرزاق » به نحوي كه از سمت راست قبله شروع كند بسيار مجرب است. (ص ۱۵۱)

 

* براي اينكه شخصي را مسخرخود گرداند ؛ و روز جمعه پس از نماز ؛ اسم «الرَئوف» را در بيست مرتبه برآب يا شيريني بخواند وآن را به آن شخص بخوراند مقصود حاصل گردد. (ص ۱۵۶)

* اگر كسي اسم « السلام» را ۳۱۸ مرتبه بر شيريني بخواند و به دشمن بخوراند مهربان گردد (ص ۱۶۰ )

* براي در امان ماندن از وسواس ؛ ۱۲۰ مرتبه ذكر « المومن » مفيد است. (ص۱۶۲)

* در بعضي كتب است كه هر كه طالب اسرار باطن است ؛ روزي يك بار غسل كند تا چهل روز ؛روزي ۱۰۴۰ مرتبه اسم «الْمُهَيمِنْ» را پس از غسل بخواند بر قلوب خلائق مطلع شود . ان شاءالله (ص ۱۶۵)

* بعضي گفته اند هر كسي روزي ۴۱ مرتبه بگويد « العزيز » دولتي عظيم يابد (توانگر شود ) ( ص ۱۶۷ )

* اگر كسي در هر روز ۱۱ بار ذكر « المغنيْ» را بخواند خداوند فقر او را تبديل به غنا مي نمايد و سختي هاي او را به آساني تبديل نمايد و چيزي از خدا نخواهد مگر آنكه به او عطا شود . (ص ۱۹۹)

* اگر كسي در كاري مانده يا در دست ظالمي گرفتار باشد كه هيچ كسي به فرياد او نرسد و هيچ راه نجاتي نداشته باشد ۹۹ مرتبه بگويد : « يا عياتيْ عندكلِّ كُربَةٍ ومعادي عندَ كلٌ شدٌه ومجيبي‌‍ عند كلٌ دعوةِ اَسأَلُكَ انْ تُصلِّي علي محمدْ و آل محمٌد و امانا منْ عقوبات الدنٌيا والاخرة » (ص۲۰۱)

* اگر كسي را نزد سلطان يا بزرگي حاجت باشد خواسته اي از بزرگان يا روسا داشته باشد ؛ سوره مباركه فاطر را تا آخر سورة ؛ ۷۵ مرتبه بخواند . حاجت او روا شود. ان شاءالله ( ص ۲۰۴)

* اگر كسي طالب خلوت است و مي خواهد كه عوام به سمت او هجوم نبرند و انقطاع الي الله برايش حاصل شود ۲۸۴ مرتبه بگويد « الفرد» (ص۲۰۶)

* اگر كسي اسم « الوليْ » را به كوزه اي آب نويسد آن را از آب پر كند و بر چهار حٌد خانه و بام آن بپاشد ؛ آن خانه از درد ايمن گردد و نيز از صاعقه و سيل و زلزله نيز در امان ماند. (ص۲۳۸)

* اگر كسي بر ذكر « نعم لموْلي و نعم النصر» مداومت كند در همه حركات و سكنات بر دشمنان خود پيروز گردد و هر حاجتي از خدا بخواهد برآورده شود و در يك مجلس۲۰۶۰ مرتبه گفتن «ربٌ انيْ مغلوبٌ فانتصرْ » مجرب است. (ص ۲۶۷)

 

 

 

 

 

 

One comment on “برخي از خواص بي نظير « اسماء الله»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.