ثواب گفتن لا اله الا الله

رسـول خـدا (ص ) فـرمود: هر كه (((لا اله الا اللّه ))) بگويد، برايش درختى در بهشت كـاشـتـه شود كه

از ياقوت سرخ باشد، و بن آن درخت در مشك سفيد است ، و (ميوه اش ) از عـسـل شـيـريـن تـر و از برف

سفيدتر و از مشك خوشبوتر است ، و در آن درختها است مانند پـسـتـانـهـاى دوشـيـزگـان كـه در زيـر هـفـتـاد

پـيـراهـن بـر آمـده بـاشـد. و رسول خدا (ص ) فرمود: بهترين عبادت گفتن (((لااله الا اللّه ))) است .

و فرموده است : استغفار بهترين عبادت است (يعنى مجموع اين دو بهترين عبادات است ) و اين اسـت گـفتار

خداى عزوجل در قرآن (كه فرمايد):

( پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست و براى گناه خويش آمرزش جوى و براى مردان و زنان با ايمان

[طلب مغفرت كن] و خداست كه فرجام و مآل [هر يك از] شما را مى‏داند)) (سوره محمد آيه 19).

 

 

منبع : اصول كافى جلد 4 صفحه : 284 رواية : 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.