ختمی از اسم شریف یا جامع

حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند : هر که را پریشانی رخ دهد و از یار و دیار خود دور افتد و در حال

خویش حیران باشد و سر رشته کار از دستش بیرون گردد باید روز یک شنبه وقت چاشت غسل کند و دو

رکعت نماز بخواند و به هر انگشت دست های خود را یک بار یا جامع بگوید و عقد کند زود به مجمع احباب

خویش باز گردد و گره از کارش باز شود .

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 55

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.