ختم اسم شریف القدوس

1- هر که اسم شریف القدوس را در روزهای جمعه 170 مرتبه بگوید باطن او از آلودگی های شرک و وسواس پاک

گردد

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 7

2- حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند : هر کس در وقت زوال 170 مرتبه اسم مبارک القدوس را بگوید دلش

صاف و از شر نفس و وسوسه شیطان امان یابد

منبع : ختوم و اذکار ج 1 ص 103

3- هر که در هر روز 111 مرتبه ذکر شریف القدوس را ورد خود سازد از بیماری ظاهر و باطن صحت یابد

منبع : ختوم و اذکار ج 1 ص 103

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.