ختم ذکر المُحْصی برای تبحر در علم حساب

هر کس در شب جمعه 1555 بار اسم شریف المحصی را بخواند در روز قیامت حساب

بر وی آسان گیرند و در علم حساب تبحر خاصی پیدا خواهد کرد

هم چنین اگر کسی در حساب کردن ضعیف و ناتوان باشد و این اسم را روزی 1001 بار بخواند

4 روز پشت سر هم بخواند در این علم قوی گردد

 

 

 

 

منبع : رهنمای گرفتاران ص 254

 

 

 

 

 

7 comments on “ختم ذکر المُحْصی برای تبحر در علم حساب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.