ختم ذکر شریف الجبار

1- هر کس ذکر شریف الجبار را روزی 21 بار بگوید از تعدی ظالمان در امان باشد

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 8

2- حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند : هر مظلومی ذکر شریف الجبار را بگوید از ظلم ظالم محفوظ بماند و هر

که از پادشاه بترسد در برابر او 12 بار بخواند از شر او ایمن گردد و هر که می خواهد ملکش دوام یابد و دشمن

بر او غالب نشود هر صبح 206 مرتبه بخواند و مداومت ورزد

منبع : ختوم و اذکار ج 1 ص 91

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.