ختم ذکر شریف الخالق

1- هر که مداومت به ذکر شریف الخالق نماید قلب او نورانی می گردد

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 8

2- جهت استحکام بخشیدن به اعتقادات دینی و ضروریات ذکر شریف الخالق را 731 مرتبه بگوید بسیار موثر

خواهد بود

منبع : ختوم و اذکار ج 1 ص 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.