ختم ذکر شریف مالک الملک

1- هر که به ذکر مالک الملک مداومت کند بی نیازی از خلق را تضمین می کند

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 17

2- حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند : هر کس بسیار ذکر شریف مالک الملک را بگوید در دنیا

توانگر گردد و منصب یابد

منبع : هزار و یک ختم ص 392

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.