خلق ملکی برای مونس انسان در قبر

به سند معتبر روایت است که هر که در روز جمعه صد بار اسم شریف الباری را بگوید

و تا یک هفته ادامه دهد بعدد خود که 234 است حق تعالی ملکی را خلق می فرماید

تا بعد از مردنش در قبر مونس او باشد تا قیامت .

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص  27

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.