ذکری بسیار مجرب برای پیدا کردن دزد در خواب

گویند هر که را چیزی گم شود در وقت خواب با وضو و رو به قبله 311 مرتبه بخواند

یا دلیل المتحیرین

و در وقت خواندن با کسی حرف نزند و بخوابد البته دزد را در خواب ببیند و ناقل

گفته مکرر تجربه کرده ام

 

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص 82

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.