ذکر برای پی بردن به ضمایر اشخاص

یا باطن  62 مرتبه هر روز جهت پی بردن به ضمایر و معنای موجود در قلب اشخاص مداومت کند

یا مُهَیمِن  1040 مرتبه بعد هر شبانه روز یک غسل انجام داده سپس این ذکر را جهت پی بردن

به باطن و  ضمایر اشخاص  41 روز متوالی بگوید مجرب است

 

 

منبع : نجات بخش گرفتاران ص 39 و 41

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.