ذکر جهت آسان شدن حساب روز قیامت

یکی از بزرگان گفته است : اگر کسی اسم شریف المحصی را در روز جمعه 1555 مرتبه بگوید حساب روز

قیامت برایش آسان می گردد . حضرت امام رضا علیه السلام همین عدد را در شب جمعه ذکر کرده اند و

بعضی برای هر روز همین عدد را ذکر کرده اند .

 

منبع : بحر الغرائب ص 100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.