ذکر جهت حفظ از حیله خوردن

اگر در مدت 21 روز 2436 مرتبه ذکر الخبیر را بگوید از شر نفس و حیله ی حسودان و مکر خصم محفوظ

می ماند و بر سر نهایی و ضمایر و اندیشه ای که در خاطر مردم بگذرد آگاه می گردد و بر سر خواص اشیاء

نیز واقف می شود .

 

منبع : بحر الغرائب ص 64 و 65

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.