ذکر جهت رسیدن به صبر و بردباری

اگر کسی در مدت 99 روز 528 مرتبه اسم الحلیم را بگوید حلمی به او عطا می شود که صبر و

بردباری بسیار ورزد و اگر تقوا را رعایت کند به مرتبه بسیار بلندی می رسد و صفای باطن و جلای

قلب پیدا می کند و علم خواص اشیاء برای او میسر می گردد بلکه بر دفائن عالم مطلع می شود

اما اگر گنج های عالم بر او ظاهر سازد نظر در آن نکند و خدای تعالی او را از همه خلق بی نیاز

می گرداند .

 

منبع : بحر الغرائب ص 66

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.