ذکر جهت رفع صفات رذیله

هر گاه به طور مداوم بعد از نماز های یومیه 88 مرتبه که مطابق عدد حلیم است بخواند همه عادات و صفات

رذیله از قبیل حسد و بخل از او دور می شود . خصوصا از سوء خلق که برای آدمی هیچ عقوبتی بدتر از این

خوی نیست آزاد می شود .

 

 

منبع : بحر الغرائب ص 66

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.