ذکر جهت غلبه بر نفس اماره

به هر شخصی نفس اماره غالب گردد و بخواهد نفس را تحت اوامر خویش در آورد در موقع

خواب دست بر سینه خود نهد و 100 بار بگوید  یا ممیت  آنقدر تکرار کند تا بخوابد خدا او را بر

نفسش مسلط می فرمایند و اگر در آخر ماه به نیت قلع و قمع هر جباری 101 بار بخواند آن

ستمگر هلاک می شود

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 104 – مصباح کفعمی ص 460

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.