ذکر جهت کشف رموز مطالب

کسی که ذکر شریف   الحکیم الحلیم   را همیشه ورد خود سازد و برایش امر مهمی

پیش بیاید خداوند رموز و اسرار آن را برایش کشف و آشکار می سازد و هم چنین ذکر شریف

الحفیظ و الحکیم   همین خواص را دارد

 

 

 

منبع : مصباح کفعمی ص 458

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.