ذکر برای رسیدن به هر علمی و بازگشت غائب

اگر کسی علمی خواهد 51 روز یا 19 روز هر روز 1005 بار

بخواند و از حیوانی اجتناب کند بهر علمی که رجوع کند حق تعالی روزی

او گرداند و علم و معرفت بیابد و اگر غایبی بود و آمدن او خواهند 33 روز

هر 66 بار بخواند حق تعالی او را راغب به بازگشت به وطن کند .

 

یا مَنّانُ تَمَنَّنتَ بِالمِنَّةِ والمِنَّةُ فی مِنَّتِ مِنَّتِکَ یا مَنّانُ

 

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 117

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.